Skip to main content

Bouwteam

Doeltreffend integraal proces: van ontwerp naar realisatie tot beheer & onderhoud 

Bij onze opdrachtgevers ontstaat steeds meer het besef dat het infrastructurele proces bij herinrichtingen en/of nieuwbouw van definitie tot en met oplevering effectiever kan, en ook korter én kostenbewuster!

Bouwteam

De trend is het optimale evenwicht in het proces rondom integrale werken te realiseren, waarin efficiente kennisoverdracht van ontwerp- naar realisatiefase mogelijk wordt. Door vroegtijdig in de voorlopige- of definitieve ontwerpfase de uitvoeringsdeskundigheid te betrekken, wordt een optimaal ontwerp vanuit integrale kijk gerealiseerd dat ook als zondanig wordt uitgevoerd in de realisatiefase. Een kwalitatief infrastructureel eindproduct vanuit kennisoverdracht, maatschappelijke thema's, doorlooptijdverkorting, tevreden eindgebruikers en het minimaliseren van faalkosten wordt hiermee bereikt. In het bouwteam gaan we samen invulling daaraan geven. Daarvoor is een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nodig, waarin we samen optrekken in het ontwerpen en realiseren van een project.

Samenwerking

Randvoorwaardelijk is het integraal en kritisch kijken naar ‘de kern’ van het totaalproces en 'de leefomgeving'. Samen met de opdrachtgever komt Lindeloof vanuit een uitgebreide stakeholders- en risicoanalyse tot een geoptimaliseerde basisproces & planningsaanpak, passend binnen de leefomgeving. 

Aan de basis van een goede samenwerking staat het wederzijds vertrouwen tussen alle teamleden. Wanneer er vertrouwen is, gaan mensen op een open en eerlijke manier met elkaar in discussie zonder bang te zijn voor het ontstaan van conflicten. Discussies zijn nodig om nieuwe ideeën op tafel te krijgen en die goeie ideeën op de best mogelijke manier uit te werken. Wanneer een team elkaar vertrouwt voelen de teamleden zich betrokken, geven eerlijk hun mening, zijn gecommitteerd aan de gemaakte afspraken, nemen verantwoordelijkheid en hebben aandacht voor de teamresultaten.

Ieder bouwteamlid heeft zijn of haar eigen karaktereigenschappen, kennis en kwaliteiten. Om rendement uit de samenwerking te halen, is het belangrijk dat we elkaars kwaliteiten optimaal benutten. De exacte rolverdeling en inbreng per thema is daarom afhankelijk van ieders unieke competenties en talenten. Een belangrijke eerste stap in het begin van een bouwteamsamenwerking is om de kwaliteiten van alle sleutelfunctionarissen in kaart te brengen en een op maat gemaakte rolverdeling af te stemmen.

Geschikt

Deze benadering is geschikt voor uiteenlopende werken in aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructurele werken: rioleringen in stedelijke gebieden, bestrating van nieuwbouwwijken, aanleg van rotondes en aanpassing van bedrijventerreinen.

Resultaat

Wij maken dit waar vanuit het ‘Lean-gedachtegoed’, de basis in onze geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Deze werkwijze brengt duurzame verbetering tot stand. Een continue leerproces wordt mogelijk: van analyseren naar reduceren van problemen en risico’s. Slimmere oplossingen, efficiënter werken en een grote klanttevredenheid bij onze opdrachtgevers en omwonenden zijn de resultaten!

Bouwteam projecten

Integrale werken door Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

Rotonde Nijverheidsweg

Milieustraat Hellevoetsluis

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer