Skip to main content

Constructie, onderhoud en reparatie van riolering

Bij onze opdrachtgevers ontstaat steeds meer het besef dat de integrale kwaliteit van infrastructurele herinrichtingen, waarin riolering een basisonderdeel is, effectiever, korter én kostenbewuster kan! Hierbij schiet Lindeloof B.V. te hulp. Met onze vele jaren aan ervaring weet Lindeloof B.V. het voor elkaar te krijgen om het rioleringsproces effectief aan te pakken en rekening te houden met alle stakeholders. Hierdoor ontstaat er zo min mogelijk overlast en wordt er alles aan gedaan om het oponthoud beperkt te houden.

Effectief omgaan met de riolering

Vanuit de integrale kijk op het totale infrastructurele proces 'van definitie tot en met oplevering' komen slimmere oplossingen tot stand, die effectief zijn in te zetten bij werkzaamheden aan de riolering. Deze zijn effectiever en ook zijn er grotere efficiency voordelen behalen. Hiervoor maakt Lindeloof gebruik van een methodiek dat doorlooptijdverkorting, ook wel half time gedachte, mogelijk maakt. Het omgevingsmanagement vormt hierin een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de wensen van de belangrijkste stakeholders, met name bewoners, in de aanpak worden meegenomen. De bewoners van een omgeving hebben vaak een grote invloed op een project omdat hier als het ware omheen gewerkt moet worden. Lindeloof gaat daarom ook graag het gesprek aan met alle partijen om ieders belangen mee te nemen tijdens de uitvoering van het werk.

Optimaliseren van de riolering

Randvoorwaardelijk is het kritisch kijken naar ‘de kern’ van het proces rondom de riolering. Samen met de opdrachtgever komen we tot een vereenvoudigd, geoptimaliseerd basisproces en planningsaanpak. Hieruit komt een efficiënte en effectieve rioleringswerkmethode tot stand: van hoofdriool naar huisaansluiting tot hemelwatermanagement. Een kwalitatief eindproduct binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever is het resultaat!

Rioleringsprojecten

Zo hebben we in de afgelopen jaren in diverse gemeenten tientallen kilometers van het rioolnet vervangen en/of aangelegd. Projectvoorbeelden zijn bijvoorbeeld Zierikzee, Dordrecht, Alblasserdam, Hellevoetsluis, Zuidland, Heenvliet, Bergen op Zoom. Wilt u riolering laten aanleggen, onderhouden of vernieuwen op de industrie? Neem contact op met onze services afdeling.

Rioleringsprojecten

Rioolvernieuwing-st-willebrord

Brouwershaven-riolering-herinrichting

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"